VÅRA TJÄNSTER

Vi underlättar ägandet!


Ekonomisk Förvaltning

Vi sköter ekonomi och administration åt fastighetsägare och föreningar som är i behov av ekonomihantering inklusive arvodesavisering, löpande rapporter samt kunskap och erfarenhet. Våra tjänster är anpassade för att omfatta allt som fastighetsägare och föreningar behöver. Lösningarna är webbaserade så ni kan attestera fakturor, titta på rapporter och dokument var ni än befinner er.


Teknisk Förvaltning

Vi har en unik modell för att drift och underhåll av din fastighet ska bli effektiv och hålla högsta möjliga kvalitet. Vår modell ger dig engagerad och återkommande personal som ser till att varje aktivitet alltid utförs med rätt kompetens. Med vår modell får du bland annat följande:

  • Frekvent rondering enligt checklista anpassad specifikt efter din fastighets behov utförd av samma kompetenta personal.
  • Driftsledning med hög teknisk kompetens.
  • Nyttjande av ett väl utbyggt nätverk med externa partners för såväl bastjänster som tekniska specialister.
  • Ett webbaserat och transparant verksamhetssystem där du kan följa alla aktiviteter.